OPT OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 286 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Generation of arbitrarily structured optical vortex arrays based on the epicycle model 期刊论文
Optics Express, 2024, 卷号: 32, 期号: 6, 页码: 10577-10586
Authors:  Yuping, T.A.I.;  Haihao, F.A.N.;  Xin, M.A.;  Wenjun, W.E.I.;  Zhang, Hao;  Tang, Miaomiao;  Xinzhong, L.I.
Adobe PDF(6069Kb)  |  Favorite  |  View/Download:20/0  |  Submit date:2024/06/03
Theoretical derivation and application of empirical Harvey scatter model 期刊论文
Optics Express, 2024, 卷号: 32, 期号: 6, 页码: 8986-8998
Authors:  Ma, Zhanpeng;  Wang, Hu;  Chen, Qinfang;  Xue, Yaoke;  Yan, Haoyu;  Liu, Jiawen
Adobe PDF(5040Kb)  |  Favorite  |  View/Download:16/0  |  Submit date:2024/06/03
Monolithic PMN-39PT nanograting-assisted second harmonic generation enhancement 期刊论文
Optics Express, 2024, 卷号: 32, 期号: 6, 页码: 9237-9244
Authors:  Li, Tianlun;  Liu, Xin;  Lu, Yang;  Gao, Duorui;  Zhang, Kai;  Gan, Xuetao;  Wei, Xiaoyong;  Xu, Zhuo;  Zhang, Lei
Adobe PDF(3811Kb)  |  Favorite  |  View/Download:33/0  |  Submit date:2024/06/03
Random laser emission at 1064 and 1550 nm in a Er/Yb co-doped fiber-based dual-wavelength random fiber laser 期刊论文
Optics Express, 2024, 卷号: 32, 期号: 4, 页码: 5737-5747
Authors:  Li, Zhe;  She, Shengfei;  Li, Gang;  Gao, Qi;  Ju, Pei;  Gao, Wei;  Sun, Chuandong;  Wang, Yishan
Adobe PDF(4804Kb)  |  Favorite  |  View/Download:28/0  |  Submit date:2024/04/08
Snapshot compressive imaging at 855 million frames per second for aluminium planar wire array Z-pinch 期刊论文
Optics Express, 2024, 卷号: 32, 期号: 4, 页码: 6567-6574
Authors:  Yao, Zhiming;  Ji, Chao;  Sheng, Liang;  Song, Yan;  Liu, Zhen;  Han, Changcai;  Zhou, Haoyu;  Duan, Baojun;  Li, Yang;  Hei, Dongwei;  Tian, Jinshou;  Xue, Yanhua
Adobe PDF(5611Kb)  |  Favorite  |  View/Download:16/1  |  Submit date:2024/04/08
Evaporation characteristics of Er3+-doped silica fiber and its application in the preparation of whispering gallery mode lasers 期刊论文
Optics Express, 2024, 卷号: 32, 期号: 3, 页码: 3912-3921
Authors:  Li, Angzhen;  Ward, Jonathan M.;  Tian, Ke;  Yu, Jibo;  She, Shengfei;  Hou, Chaoqi;  Guo, Haitao;  Chormaic, Síle Nic;  Wang, Pengfei
Adobe PDF(9607Kb)  |  Favorite  |  View/Download:47/1  |  Submit date:2024/03/13
Phase correction strategy based on structured light fringe projection profilometry 期刊论文
Optics Express, 2024, 卷号: 32, 期号: 3, 页码: 4137-4157
Authors:  Cao, Hongyan;  Qiao, Dayong;  Yang, Di
Adobe PDF(4252Kb)  |  Favorite  |  View/Download:40/1  |  Submit date:2024/03/13
High repetition frequency tunability active Q-switched all-fiber laser by multi-gain sub-rings smoothing multipeak pulse and suppressing ASE self-saturation 期刊论文
Optics Express, 2024, 卷号: 32, 期号: 2, 页码: 2124-2131
Authors:  Chen, Xuechun;  Wang, Nan;  He, Chaojian;  Xu, Shuang;  Ning, Chaoyu;  Li, Xinyao;  Dong, Zhiyong;  Yang, Yingying;  Yang, Guowen;  Lin, Xuechun
Adobe PDF(2658Kb)  |  Favorite  |  View/Download:57/1  |  Submit date:2024/03/01
Redundant information model for Fourier ptychographic microscopy 期刊论文
Optics Express, 2023, 卷号: 31, 期号: 26, 页码: 42822-42837
Authors:  Gao, Huiqin;  Pan, An;  Gao, Yuting;  Zhang, Yu;  Wan, Quanzhen;  Mu, Tingkui;  Yao, Baoli
Adobe PDF(5218Kb)  |  Favorite  |  View/Download:60/1  |  Submit date:2024/01/12
High-aspect-ratio dielectric pillar with nanocavity backed by metal substrate in the infrared range 期刊论文
Optics Express, 2023, 卷号: 31, 期号: 23, 页码: 39213-39221
Authors:  Lu, Xiaoyuan;  Tognazzi, Andrea;  Cino, Alfonso C.;  Angelis, Costantino De;  Xu, Gang;  Zhang, Tongyi;  Shishmarev, Dmitry
Adobe PDF(6572Kb)  |  Favorite  |  View/Download:61/1  |  Submit date:2023/12/26